Forsikring for fiskebåter

For å være fisker må man ha god helse og en sterk kropp. Yrkesskader er vanlige, og den minste sykdommen kan føre med seg store økonomiske tap. Dette er en næring som skiller seg betraktelig fra landbaserte bransjer. Dermed er forsikringen av fiskebåten helt sentralt når man vil tjene penger fra fiske. Fellesbegrepet for forsikringer av fiskebåt er «sjøforsikring». Dette fordi en typisk sjøforsikring dekker både selve båten, mannskapet og fisken.På grunn av en rekke farer i vannet, har man ulike pakker å velge mellom når man vil forsikre fiskebåten. Her kommer kaskoforsikringen på toppen – denne inneholder skader og totaltap av fartøyet, samt tilbehøret ombord. Så har man fangst- og utstyrsforsikring, som dekker økonomiske tap med tanke på fangsten og utstyret på båten. Dermed vil du få penger av forsikringsselskapet hvis en viss mengde fisk skades, eller utstyret faller overbord.Mange fiskere velger også å bruke såkalt krigsforsikring. Dette gjelder spesielt i Nordsjøen, der militære øvelser er hyppige og det fortsatt ligger mange gamle miner i havet. Vanlig kaskoforsikring dekker ikke skader på fiskebåten dersom man støter på en mine eller blir utsatt for sjørøveri.Med sterkt varierende inntekt er det viktig å ha en solid forsikring, slik at man ikke ender opp med å gå konkurs.

About

View all posts by